Unapređenja u novoj verziji

Podela oblasti
 • Radi logičnijeg i lakšeg pretraživanja po oblastima, izvršena je nova klasifikacija propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela i obrazaca kada su oblasti u pitanju.
Tekst propisa
 • Unapređena pretraga po tekstu;
 • Povezani akti – taster u panelu teksta putem koga možete pogledati sve podzakonske akte, sudsku praksu, službena mišljenja, modele i obrasce i napomene redakcije koje se tiču tog propisa. Za svaku grupu akata posebno klasifikovanani hronološki i/ili po organu koji je doneo;
 • Istorija propisa - direktan taster u panelu propisa putem koga možete dobiti sve prethodne prečišćene tekstove tog propisa;
 • Upoređivanje propisa – svaki tekst propisa možete uporediti sa drugim propisom, tako što ih postavite jedan pored drugog;
 • Listanje tekstova povezanih akata bez vraćanja na listu naziva. Sva povezana akta bilo da ih pregledate preko istoimene opcije ili putem linkovanih članova možete pregledati bez zatvaranja teksta i vraćanja na listu naziva koristeći opcije listanja.
 • Štampa – unapređen sistem štampanja teksta i mogućnost jednostavnijeg štampanja željenog dela teksta.
Sudska praksa i službena mišljenja
 • Osnovna unapređenja – pored povećanog svakodnevnog unosa najnovije sudske prakse, svaka oblast je sada kvalitetnije sistematizovana i poređana hronološki i po nadležnom sudu/organu, čime je omogućeno bolje snalaženje i jednostavnije korišćenje;
 • Nova detaljnija pretraga sudske prakse i službenih mišljenja – uvedeni su dodatni kriterijumi za pretragu sudske prakse i službenih mišljenja te pored dosadašnje pretrage po nazivu možete pretraživati po novoj podeli nadležnih organa, u okviru ponuđenih oblasti, samo sudsku praksu ili službenim mišljenjima kao i po datumu presude ili datumu usvojenog mišljenja;
 • Povezani propisi – svaki tekst sada ima vezu ka propisu na osnovu koga je doneta odluka ili usvojeno mišljenje, putem direktnog tastera u panelu teksta.
Modeli i obrazci
 • Nova detaljnija pretraga modela i obrazaca - dostupni su dodatni kriterijumi za pretragu modela i obrazaca te pored dosadašnje pretrage po nazivu možete pretraživati i u okviru datih oblasti kao i vrsti modela.
 • Povezani propisi – svaki model putem direktnog tastera u panelu teksta, sada ima vezu ka propisu na osnovu koga je kreiran model ili u kome je objavljen obrazac.
Korisnička baza
 • Svaki tekst propisa, sudske prakse i modela, sada ima taster u panelu, putem koga možete jednim klikom da kreirate vašu ličnu korisničku bazu. Na taj način možete da najčešće korišćene tekstove propisa, sudske prakse i službenih mišljenja, kao i modela i obrazaca, smestite u vašu prečicu. Svi oni će vam pored klasične pretrage, biti dostupni i preko novog tastera u glavnom meniju aplikacije, KORISNIČKA BAZA.
Propisi alarm – prijava na sms i mail servis
 • Razvili smo najnoviji korisnički servis i od sada prijavom na sms ili mail servis omogućavate sebi pravovremenu informaciju o najvažnijim promenama i onda kada niste kraj računara i programa. SMS i mail će vam stizati uvek kada se pojave promena zakona koje ste obeležili da pratite, kao i njegovih podzakonskih akata, bilo da se radi o novom propisu, njegovoj izmeni ili prestanku važenja;
Unapređenja svih vrsta pretraga
 • Pretraga propisa – unapređenja pretrage propisa po naslovu, po broju glasila i omogućena pretraga po datumu objavljivanja istog.
 • Rezultati pretrage - u svim modulima rangirani po prioritetu sa prikazom dodatnih informacija
 • Registar glasila - lista objavljenih brojeva u odnosu na vrstu glasila sa informacijama o tačnom datumu objavljivanja broja i klasifikacijom po godinama.
Dizajn aplikacije
 • Novi dizajn koji omogućava bolju preglednost i funkcionalnost a sve u cilju jednostavnijeg i lakšeg snalaženja u programu
Skrećemo pažnju
 • Rubrika Skrećemo pažnju na početnoj strani u okviru koje Vas upućujemo u propise koji su tek stupili na snagu, propise čija primena uskoro počinje ili one koji prestaju da važe. Takođe upućujemo i na važna mišljenja ministarstva, sudsku praksu, važne informacije, komentare propisa kao i druge aktuelne teme koji se nalaze na sajtu http://www.pravniportal.rs/. Direktno iz ove rubrike možete otvarati tekstove ili linkove na koje se date informacije odnose.
Korisnička podrška
 • Omogućeno obraćanje tehničkoj podršci slanjem mail-a direktno iz programa kao i postavljanje pitanja u vezi pravnih nedoumica i dostavljanje sugestija.
Uputstvo za upotrebu
 • Kompletno uputstvo za korišćenje programa sa video uputstvima
Obnova licence i uslovi korišćenja programa
 • Svi potrebni kontakt podaci putem kojih možete dobiti prave i pravovremene informacije neophodne za obnovu licence. Uvek dostupi Uslovi korišćenja programa.
Specijalna izdanja i dodaci - specijali
 • pretraga u okviru oblasti specijala,
 • uvedena nova rubrika Odgovori na najčešća pitanja
 • prečice ka korisnim linkovima.